SPD Zlín - Obyčejní lidé jako vy 

PETICE ZA SNÍŽENÍ NEMRAVNÉ VÝŠE MÍSTNÍHO KOEFICIENTU DANĚ Z NEMOVITOSTÍ VE ZLÍNĚ

Vážení spoluobčané,

vládnoucí koalice na zlínské radnici (ANO, KDU-ČSL, ODS a PIRÁTI) v roce 2023 zvýšila místní koeficienty k dani z nemovitostí pro katastrální území Zlína na hodnoty, která zajistila, že občané Zlína platí nejvyšší daň z nemovitostí v celé ČR!

Navýšení pro rok 2024 je až 717 %.

Koaliční lídři vysvětlovali takové zvýšení tím, že se daň ve Zlíně 15 let nezvyšovala a je potřeba ji navýšit na "OBVYKLOU ÚROVEŇ". Protože si neověřili úroveň daní v ostatních městech, zajistili první příčku ve výši této daně pro své občany. Za to jim nemůžeme poděkovat, byť jejich heslo je "Zlín, město nekonečných možností".

SPD se postavila proti takové zvůli a amatérismu a všichni její zastupitelé hlasovali proti.

25. 4. 2024 jsme prosadili projednání našeho návrhu v této věci na program zastupitelstva. Náš návrh spočíval v tom, že daň na následující rok 2025 se sníží na průměrnou úroveň ostatních měst naší kategorie (50.000 až 100.000 obyvatel).

Zastupitelé ANO, KDU-ČSL, ODS a PIRÁTI se postavili proti svým občanům města a hlasovali proti návrhu. Bohužel, další opoziční strany ZLÍN21 a STAN, také nehlasovali ve prospěch obyvatel Zlína a při hlasování se zdrželi.

Z toho důvodu se SPD Zlín a její členové rozhodli obrátit na veřejnost se žádostí o podporu a vypsali tuto petici.

Cílem je snížení místního koeficientu pro rok 2025 na hodnotu 2.0 (pro celé KÚ SMZ) a snížení tak daně z nemovitostí ve Zlíně na obvyklou úroveň.

Petici můžete online podepsat a podpořit zde: 

https://www.petice.com/petice_za_snieni_nemravne_vye_mistniho_koeficientu_dan_z_nemovitosti_ve_zlin

Za petiční výbor:

Pavel Sekula, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, tel. 603 899 170

Jaroslav Holík, Březůvky 164, Březůvky, tel. 602 779 475

Pavel Dudr, Na Rusavě 216, 76314 Zlín 12, tel. 605 404 353

Ve Zlíně dne 5. 5. 2024


Vítejte na stránkách zlínské SPD

Přicházíme za vámi s podanou rukou a žádostí o důvěru a o pomoc, protože bez vás to nedokážeme.

Naše volební heslo je prosté. VODA - BYTY - DOPRAVA. Voda jako symbol korupce a mafiánských struktur prorostlých do politických stran, které provozování předali francouzské nadnárodní korporaci Veolia a neoprávněné zisky do zahraničí. Voda jako symbol drahoty, máme nejdražší vodné a stočné ze všech sousedních vodáren. Ale Voda také jako symbol sounáležitosti a naděje, že to můžeme společně změnit. Když se občané spojili v referendu o vodě v roce 2020 a změnit to dokázali.

Naše město se nerozvíjí, ale stagnuje. Město za 20 let nepostavilo žádné byty. Městské pozemky jsou prodávány soukromým developerům a ti na nich vydělávají. Nedostatek bytů vede k další drahotě bydlení včetně předraženého tržního nájemného. To změníme! Postavit městské byty je naše priorita. Bez nich se město bude dál vylidňovat a mladí lidé, naše budoucnost, budou odcházet pryč. Nebudou tu chtít ani podnikat, ani zakládat rodiny.

Doprava je také symbol. Symbol neschopnosti politických stran řešit narůstající problémy s cestováním v našem městě. Chceme obchvat Zlína, vybudovat důležité dopravní cesty a chceme budovat parkovací plochy. Nechceme šikanovat, zakazovat a zdaňovat naše spoluobčany zaváděním nesmyslného placeného rezidenčního parkování.


Jsme obyčejní lidé jako vy se srdcem na dlani, pomozte nám udělat město Zlín přívětivějším místem pro život obyčejných lidí. Volte prosím šťastnou 7. Volte SPD Zlín.


VODA - BYTY - DOPRAVA. Nic míň.

Pavel Sekula - zastupitel Zlína za SPDAKTUALITY

Úsudek si udělejte každý sám. V závěru svého textu žádám primátora o odpověď.- "Zlín - Rada města Zlína schválila počet a složení většiny komisí, tedy svých poradních orgánů. Stejně jako v minulém volebním období jich bude celkem 13. Pracovat v nich bude vždy 11 členů, s výjimkou Komise tělovýchovy, mládeže a sportu, kde byl počet stanoven na 13....

Jako opoziční zastupitel jsem se k tomuto bodu jednání mimo jiné vyjádřil takto. Je naprosto jasné, že hokejový stadión je ve špatném stavu a je nutná jeho rekonstrukce. Otázkou je, proč je to vždy město (a tudíž my všichni), které sanuje všechny neúspěšné soukromé podniky. Nejdříve koupaliště Zelené. Skupina "podnikatelů" v čele s bývalým...


VIDEA


FOTOGALERIE

V neděli 3.2.2017 proběhla konference SPD zlínského kraje. V konstruktivní atmosféře byly probrány nejen úspěchy i věci, kterých bychom se měli vyvarovat. Zajímavé byly náměty členů - sundat z hnutí ničím neopodstatněnou nálepku rasistů (kterou nás titulují neobjektivní media) ale představit nás v pravdivém světle, kde preferujeme vlastenectví, pomoc obyčejným lidem, mladým rodinám a starším lidem. Delegáti konference si zvolili nové vedení. Předsedou se stal Radek Henner, místopředsedy Monika Hasenöhrlová a Jarmila Blažková. Hostem konference byl místopředseda hnutí Radim Fiala.


Přihlašte si odběr aktuality do vašeho e-mailu