SPD Zlín - Obyčejní lidé jako vy 

Vítejte na stránkách zlínské SPD

Park Svobody u zlínského zámku

Radost a nadšení z osvobození od německé okupace a ze znovunabytí ztracené svobody našly výraz i v přejmenování některých zlínských ulic. Současně byly tehdy pojmenovány také městské parky: bývalý zámecký park byl na počest osvobození nazván Parkem Svobody a park založený r. 1930 na místě bývalé panské zahrady dostal název park Komenského

Na plenární schůzi MNV dne 22. 6. 1945 na návrh Osvětové komise tak byl "park u bývalého zámku" přejmenován na Park Svobody. Jak se z něj stal "sad Svobody" nevíme, ale co po jméně, co růží zvou i zváno jinak vonělo by stejně. A tou vůní je "Svoboda"

Právě v dnešní době opět vzrůstá význam slova Svoboda. Na pozadí různých válek a v rámci snahy o jednu pravdu je omezována Svoboda nástupem cenzury. Je omezován přístup ke všem informacím a ve veřejných médiích schází vyvážené zpravodajství v různých oblastech celospolečenského života. Lidé mají opět strach se vyjadřovat tak, jako to cítí, jak to oni vidí, protože by byli veřejně dehonestováni a nařčení, že jsou populisté, nebo hůř, agenti jiného státu.

SPD (Svoboda a přímá demokracie) ve Zlíně si uvědomuje, že nesvoboda je příčinou útisku a brzdou rozvoje společnosti. Koneckonců je to právě SPD, které bylo v Zastupitelstvu upřeno právo mít své zástupce v komisích města. To vládnoucí koalice neudělala dokonce ani KSČM.

Již téměř upadlo v zapomnění, že právě Park Svobody je v centru Zlína (v loňském roce dokonce měl být přejmenován na Park Václava). Chtěli bychom opět vyzdvihnout význam Parku Svobody pro minulost, ale také pro současnost a budoucnost občanů města.

SPD ve Zlíně se rozhodla, že si Park Svobody vezme pod patronát a přispěje alespoň symbolicky a menší měrou k jeho zaslouženému znovunabytí významu slova tak, jak jej naši předci pojmenovali v době, kdy měrou vrchovatou nesvobodu zažili.

Pavel Sekula, zastupitel SPD


AKTUALITY

Úsudek si udělejte každý sám. V závěru svého textu žádám primátora o odpověď.- "Zlín - Rada města Zlína schválila počet a složení většiny komisí, tedy svých poradních orgánů. Stejně jako v minulém volebním období jich bude celkem 13. Pracovat v nich bude vždy 11 členů, s výjimkou Komise tělovýchovy, mládeže a sportu, kde byl počet stanoven na 13....

Jako opoziční zastupitel jsem se k tomuto bodu jednání mimo jiné vyjádřil takto. Je naprosto jasné, že hokejový stadión je ve špatném stavu a je nutná jeho rekonstrukce. Otázkou je, proč je to vždy město (a tudíž my všichni), které sanuje všechny neúspěšné soukromé podniky. Nejdříve koupaliště Zelené. Skupina "podnikatelů" v čele s bývalým...


VIDEA


FOTOGALERIE

V neděli 3.2.2017 proběhla konference SPD zlínského kraje. V konstruktivní atmosféře byly probrány nejen úspěchy i věci, kterých bychom se měli vyvarovat. Zajímavé byly náměty členů - sundat z hnutí ničím neopodstatněnou nálepku rasistů (kterou nás titulují neobjektivní media) ale představit nás v pravdivém světle, kde preferujeme vlastenectví, pomoc obyčejným lidem, mladým rodinám a starším lidem. Delegáti konference si zvolili nové vedení. Předsedou se stal Radek Henner, místopředsedy Monika Hasenöhrlová a Jarmila Blažková. Hostem konference byl místopředseda hnutí Radim Fiala.


Přihlašte si odběr aktuality do vašeho e-mailu