Byty

Volební program SPD Zlín
Pomozte nám udělat město Zlín přívětivějším místem pro život obyčejných lidí.


Výstavba:

Nebudeme prodávat pozemky města soukromým developerům pro výstavbu bytových domů.

Na pozemcích města budeme organizovat a provádět samostatnou výstavbu bytových domů pro nájemní bydlení v rozličných způsobech spoluvlastnění a umožníme převody bytů do osobního vlastnictví po 20-ti letech nájmu.

Budeme prosazovat, aby město do roku 2028 postavilo více než 2.000 bytů. Z toho do konce roku 2026 nejméně polovinu.

Sociální oblast:

Budeme podporovat mladé rodiny s dětmi s trvalým bydlištěm ve Zlíně.

Zavedeme pravidla, že mladé rodiny s trvalým pobytem ve Zlíně, kdy jeden z rodičů bude mít do 40 let a za podmínky, že oba rodiče pracují (nebo jeden z nich je na mateřské dovolené) se dvěma a více dětmi budou mít do dovršení dospělosti všech dětí následující výhody:

  • Dvě děti:

- poloviční nájem v městských bytech

- bezplatná MHD pro děti studující ve Zlíně

- strava v základní škole pro děti studující ve Zlíně zdarma

  • Tři a více dětí:

- poloviční nájem v městských bytech

- bezplatná MHD pro děti studující ve Zlíně i pro oba rodiče

- bez poplatků za svoz odpadků

- bez dalších poplatků dle městských vyhlášek (školky, za psa...)

- strava v základní škole pro děti studující ve Zlíně zdarma

- příspěvek na školní pomůcky a školní akce v základní škole pro děti studující ve Zlíně

Budeme podporovat mladé podnikatele a podnikající rodiny s trvalým bydlištěm ve Zlíně.

Mladé podnikající rodiny mimo výše uvedené výhody a jednotliví mladí podnikatelé do 30 let věku s trvalým pobytem ve Zlíně, za podmínky, že zaměstnávají nejméně tři občany města s trvalým pobytem ve Zlíně, budou mít nárok na následující benefity:

- přednostní přidělení městského bytu

- poloviční nájem v městských bytech

- příspěvek na bydlení v případě, že bydlí v jiném, než městském bytě

- příspěvek na nájem v případě podnikání v prostorách v majetku města

- bezplatná MHD

Péče o starší spoluobčany:

Budeme podporovat zkvalitnění a lepší dostupnost lékařské péče pro obyvatele města.

V rámci výstavby město zajistí dodatečné prostory a podporu lékařských profesí tak, aby nebyly ohroženy potřeby občanů v oblasti obecné lékařské péče.

- podpoříme finančním bonusem vznik a provoz pediatrických ordinací, zubních ordinací a ordinací následné péče.

- podpoříme vznik nepřetržité zubní pohotovosti ve Zlíně

- pro nově příchozí lékaře město zajistí odpovídající ubytování s přednostním právem na přidělení městského bytu

V rámci výstavby město postaví nový domov s péčí o staré a bezmocné spoluobčany. Zavedeme službu "Senior TAXI" s částečnou spoluúčastí.


Zaujal vás náš program? Napište nám...