Doprava a parkování

Volební program SPD Zlín
Pomozte nám udělat město Zlín přívětivějším místem pro život obyčejných lidí.


Program:

Podpoříme vypracování technickoekonomické studie přeložky státní silnice I/49 (obchvat Zlína) dle návrhové části 2. 2. 15 Generelu dopravy pro město Zlín.

Zabráníme placenému rezidenčnímu parkování.

Investujeme do výstavby nových parkovacích domů, podzemního parkování a výstavby dalších parkovacích míst.

- všechny vybrané finanční prostředky městem z placeného parkování investujeme jen a pouze do budování nových parkovacích míst

Investujeme prostředky do technického vybavení a řízení světelných křižovatek ve všech částech města.

Budeme prosazovat změnu v časech provozu řízení křižovatek semafory tak, aby tam, kde to není nezbytně nutné, zbytečně nebrzdily plynulost dopravy. Provoz bude řízen ve všední dny od 6:30 hodin do 18:30 hodin. V sobotu od 7:30 hodin do 12:30 hodin a v neděli od 15 hodin do 18:30 hodin. Hlavní křižovatky budou zachovány v současném režimu. Méně frekventované křižovatky budou v provozu omezeny i v jiných časech. Přispějeme tak i mimo jiné ke snížení množství škodlivin v ovzduší a ke snížení množství spotřebovaného paliva.

Budeme prosazovat vybudování odbočovacích nájezdů a odbočovacích pruhů na silnici I/49 a vybudování podchodů pro chodce.

Vybudujeme více zapuštěných zastávek MHD, aby netrpěla plynulost dopravy

Za dopravní stavby, které jsou stěžejní a které mohou zlepšit situaci s dopravou ve Zlíně, považujeme zejména:

A) Obchvat Zlína (přeložka I/49) mimo centrum města

B) Boněcká příčka, nové propojení I/49 s územím na pravém břehu Dřevnice (Peroutkovo nábřeží)

C) Prštenská příčka v návaznosti na modernizaci železniční tratě Zlín - Otrokovice

D) Pravobřežní komunikace z Prštného do Otrokovic

E) Obchvat Zálešné

F) Dálnice D49 a Fryštácký přivaděč

G) Dokončovaný přivaděč Příluky do průmyslové zóny Zlín - východ

Zajistíme zvýhodnění pro dojíždějící řidiče parkující na záchytných parkovištích (P+R).


Zaujal vás náš program? Napište nám...