Je jednání rady města Zlína standardní?

06.06.2022

Úsudek si udělejte každý sám. V závěru svého textu žádám primátora o odpověď.- "Zlín - Rada města Zlína schválila počet a složení většiny komisí, tedy svých poradních orgánů. Stejně jako v minulém volebním období jich bude celkem 13. Pracovat v nich bude vždy 11 členů, s výjimkou Komise tělovýchovy, mládeže a sportu, kde byl počet stanoven na 13. Na své schválení čeká ještě Komise výstavby a územního rozvoje, o jejím složení budou radní rozhodovat na svém příštím jednání. Členy komisí nominovaly politické strany, které mají své zastoupení v zastupitelstvu města, bez ohledu na to, zda jsou součástí koalice či opozice. S výjimkou SPD. "Je potřeba, aby konstruktivní opozice měla dostatek informací, a proto je taková spolupráce pro mě samozřejmostí. Vůči hnutí SPD se již před volbami vymezilo více subjektů, ale hlavním problémem je jejich konfrontační až agresivní styl, který uplatňuje. Proto koalice aktuálně nenabídla zástupcům SPD žádné pozice," vysvětlil primátor Jiří Korec."Pane primátore, žádám zdvořile Vaši odpověď. Uveďte, v čem spočívá konfrontační až agresivní styl našeho hnutí, který údajně uplatňujeme? Jednal jste někdy s některým z našich členů? Zastupitelé, kteří byli zvoleni do zastupitelstva nejsou členy SPD. Občané Zlína je "vykroužkovali" z nižších pozic do čela kandidátky. To znamená, že zvolení zastupitelé mají jejich důvěru. Praktiky, které rada použila mi připomínají praktiky bývalých totalitních režimů. Trvale navštěvuji starosty jednotlivých obcí, zajímám se o problémy obcí a snažím se je řešit. V listopadu 2018 jsem žádal o schůzku s Vámi. Byl jsem odkázán na leden 2019. Považujete Vaše jednání za standardní?