Tisková zpráva 6. 7. 2022

06.07.2022

Začal sběr hlasů pro uskutečnění referenda. SPD proti pronikání mafie do politických stran ve Zlíně.


Spolek Aliance Voda Zlínsku se rozhodl v rámci letošních komunálních voleb zorganizovat REFERENDUM 2022 (www.vodazlinsku.cz).

SPD ve Zlíně se k tomuto sběru podpisů přihlásilo, protože považuje referendum za jeden ze základních prvků přímé demokracie.

Občané by v něm odpovídali, mimo jiné, na tyto dvě otázky:

"statutární město Zlín v rámci své samostatné působnosti (dále jen "město") zajistit, aby nedocházelo k prodejům pozemků města soukromýmdeveloperům (podnikatelům či jejich seskupením provádějícím komerční výstavbu bytů) pro výstavbu bytových domů?"

"město zajistit na svých vlastních pozemcích výstavbu bytových domů a bytů ve vlastnictví města za účelem nájemního bydlení nebo ve spoluvlastnictví města a občanů (bytová družstva, spolky) s možností následného odprodeje do osobního vlastnictví?"

Nedostatek dostupného bydlení je jedním ze základních problémů města. Za posledních 20 let město nepostavilo žádné městské byty. Přitom do roku 2003 se běžně stavěly stovky bytů ročně. Na tuto záležitost opakovaně upozorňujeme od roku 2018.

Město nemusí při výstavbě dosahovat zisku, má své úředníky, kteří nezatěžují výstavbu režijními náklady, město disponuje pořadníky žadatelů o bydlení, a tak není třeba realitních kanceláří, které také navyšují ceny byt. V neposlední řadě má město vlastní pozemky. Proto je výstavba v režii města o 20% až 30% levnější, než když výstavbu organizují soukromí developeři. To může velmi pomoci mladým rodinám a vůbec občanům města zvláště v době vysokých životních nákladů.

Město může zvolit odzkoušený model výstavby s bytovými družstvy nebo spolky. Občané, kteří nedosáhnou samostatně na hypotéku můžou splácet hypoteční úvěr (který zajistí družstvo nebo spolek) v rámci nájemného a po 20-ti letech mohou být byty převedeny do jejich osobního vlastnictví.

Město tak naplní jeden ze základních principů obsažených v zákoně o obcích, tedy svůj všestranný rozvoj s ohledem na veřejný zájem.

Politické strany v roce 2018 marně slibovali, že takovou výstavbu pro své občany zajistí.


SPD je zhrozeno prokazatelným propojením podnikatelské mafie s politiky a politickými stranami ve Zlíně. Je to mimo jiné i důsledek nečinnosti orgánů činných v trestním řízení, a především Krajského ředitelství Policie ČR.

Zjištění, že KŘ PČR sídlí v budově přímo propojené s Michalem Redlem je naprosto šokující.

Navíc zlínští politici v minulosti "upláceli" dary z rozpočtu města KŘ PČR, což zastupitelé SPD kritizovali a hlasovali proti.

Legitimní otázkou je, zda budou policisté ochotni za takové situace vyšetřovat své "chlebodárce"?

SPD v rámci boje proti takovým mafiánským praktikám ve svém volebním programu navrhuje následující opatření:

1. V rámci boje proti korupci a klientelismu a boji proti moci skupin oligarchů ovládající různé aspekty ekonomického, společenského a kulturního života města zavedeme možnost přístupu občanských iniciativ (spolků) do dozorčích rad městských společností a zástupců odborníků z řad těchto spolků do výběrových komisí pro veřejné zakázky města a městských společností v hodnotě nad 5 mil. korun.

2. Členové představenstev městských společností budou mít povinnost zveřejňovat své kontakty se zájmovými osobami a povinnost zveřejňovat obsah jejich jednání.

Jednání představenstva a valné hromady budou veřejná.

3. Zavedeme jednání zastupitelstva v odpoledních hodinách se začátkem jednání v 15 hodin. 1x ročně bude jednání Zastupitelstva na Jižních Svazích a 1x ročně v Malenovicích.

4. Budeme se o důležitých otázkách města radit s občany města v referendech.

Více na www.spdzlin.cz/program/