Voda

Volební program SPD Zlín
Pomozte nám udělat město Zlín přívětivějším místem pro život obyčejných lidí.


Voda jako byznys:

Vyměníme členy představenstva a dozorčí rady VaK Zlín za odborníky, kteří budou pracovat pro občany, pro společnost VaK Zlín a ne pro VEOLII.

Bezodkladně ukončíme spolupráci s francouzskou nadnárodní korporací VEOLIA.

Budeme usilovat o zrušení solidární ceny vodného a stočného tak, aby občané města nedopláceli na okolní města a obce Zlínska.

Přímá demokracie:

V rámci boje proti korupci a klientelismu a boji proti moci skupin oligarchů ovládající různé aspekty ekonomického, společenského a kulturního života města zavedeme možnost přístupu občanských iniciativ (spolků) do dozorčích rad městských společností a zástupců odborníků z řad těchto spolků do výběrových komisí pro veřejné zakázky města a městských společností v hodnotě nad 5 mil. korun.

Členové představenstev městských společností budou mít povinnost zveřejňovat své kontakty se zájmovými osobami a povinnost zveřejňovat obsah jejich jednání. Jednání představenstva a valné hromady budou veřejná.

Zavedeme jednání Zastupitelstva v odpoledních hodinách se začátkem jednání v 15 hodin. 1x ročně bude jednání Zastupitelstva na Jižních Svazích a 1x ročně v Malenovicích.

Budeme se o důležitých otázkách města radit s občany města v Referendech.

Ustanovíme Jižní Svahy jako "Místní část". Komise místní části Jižní Svahy bude spolurozhodovat o potřebných opravách a investicích. Komise bude moci rozvinout kulturní a společenský život na tomto největším zlínském sídlišti.

Snížení nákladů pro občany:

Zajistíme společný nákup energií (elektřiny a plynu) města Zlína s bytovými družstvy a SVJ.

Snížíme daně z nemovitostí po dobu vysoké inflace a nebudeme zvyšovat nájemné v městských bytech. Současně pro občany města zrušíme poplatky za svoz komunálního odpadu. To vše v rámci boje proti drahotě.

Ekologie:

Budeme prosazovat výstavbu Fotovoltaiky na budovách města, nad parkovišti a na sloupech MHD a veřejného osvětlení.

V rámci zásady "Zlín, město zeleně, čistoty a pořádku" prosadíme městskou "vyhlášku o pořádku a čistotě", která stanoví nové povinnosti pro obchodníky, obchodní řetězce, majitele domů a pro bytová družstva a SVJ. Obchodníci budou mít povinnost udržovat veřejné prostranství (chodníky, parkoviště) v čistotě a i družstva a SVJ se budou muset více starat o veřejný prostor v jejich bezprostředním sousedství.

Investice:

Navrhujeme na Jižních Svazích v místě pod Centrálním parkem na ulici Okružní, dle obnovených plánů, postavit víceúčelovou halu pro sport a kulturu, soubor bytových domů a občanského vybavení (zdravotní středisko) tak, aby lidé z tohoto největšího zlínského sídliště měli možnost sportovního i kulturního vyžití i řádnou zdravotní péči přímo v místě bydliště. Sníží se tím tak tlak na dopravu do centra města a lidé najdou nové příležitosti pro oživení společenského života na Jižních Svazích. Samozřejmostí bude vybudování dostatečné parkovací kapacity v podzemí zamýšlené zástavby.

Na rozhraní Podlesí a Kocandy vybudujeme ve spolupráci s Lesy ČR Lesopark podle připraveného projektu.

Necháme odstranit budovu bývalého Okresního soudu a upravíme celou tuto část města.


Zaujal vás náš program? Napište nám...